Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 BIÊN PHIÊN DỊCH KIÊM TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT (F&B) Ho Chi Minh 04/06/2020
2 TRƯỞNG NHÓM TRUYỀN THÔNG – MARCOM MARKETING TEAM LAEDER Ho Chi Minh 04/06/2020
3 TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ – DESIGN TEAM LEADER Ho Chi Minh 04/06/2020
4 TRƯỞNG PHÒNG MARKETING Ho Chi Minh 04/06/2020
5 CHUYÊN VIÊN MARKETING THƯƠNG HIỆU (F&B) Ho Chi Minh 03/06/2020
6 NHÂN VIÊN CHÂM SÓC KHÁCH HÀNG Ho Chi Minh 01/06/2020
7 CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ – MARKETING Ho Chi Minh 01/06/2020
8 CONTENT WRITER Ho Chi Minh 01/06/2020
9 NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG Ho Chi Minh 01/06/2020
10 NHÂN VIÊN THỦ QUỸ Ho Chi Minh 20/05/2020
11 Chuyên viên IC tài chính mảng nhà hàng Ha Noi 14/05/2020
12 NHÂN VIÊN TRỢ LÝ BÁN HÀNG – KÊNH ONLINE VÀ TMĐT Ho Chi Minh 12/05/2020
13 Công nhân kho tại nhà máy Hiệp Phước - Nhà Bè Ho Chi Minh 04/05/2020
14 Chuyên viên pháp chế Ha Noi 06/09/2019
15 Nhân viên IT hỗ trợ vận hành Ha Noi 30/08/2019
16 Chuyên viên Quản trị ứng dụng và Phát triển phần mềm Ha Noi 20/08/2019
17 Brand leader - Trưởng nhóm thương hiệu ngành F&B Ha Noi 14/08/2019
18 Nhân viên kỹ thuật điện, điện lạnh Ha Noi 03/07/2019
19 Chuyên viên tổng hợp phòng Phát triển thị trường Ha Noi 10/06/2019
20 Nhân viên Motion Graphic Ha Noi 10/05/2019
https://www.facebook.com/redsuntuyendung/
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.