Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM (THỰC PHẨM) Ho Chi Minh 06/08/2020
2 Chuyên viên IC tài chính mảng nhà hàng Ha Noi 23/07/2020
3 CHUYÊN VIÊN MARKETING THƯƠNG HIỆU (F&B) Ho Chi Minh 20/07/2020
4 NHÂN VIÊN CHÂM SÓC KHÁCH HÀNG (thuộc phòng Marketing) Ho Chi Minh 20/07/2020
5 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (JUNIOR GRAPHIC DESIGNER ) Ho Chi Minh 08/07/2020
6 NHÂN VIÊN SALES ADMIN (ORIFOOD) Ho Chi Minh 07/07/2020
7 PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM) Ho Chi Minh 03/07/2020
8 Chuyên viên pháp chế Ha Noi 06/09/2019
9 Nhân viên IT hỗ trợ vận hành Ha Noi 30/08/2019
10 Chuyên viên Quản trị ứng dụng và Phát triển phần mềm Ha Noi 20/08/2019
11 Nhân viên kỹ thuật điện, điện lạnh Ha Noi 03/07/2019
12 Chuyên viên tổng hợp phòng Phát triển thị trường Ha Noi 10/06/2019
13 Nhân viên Motion Graphic Ha Noi 10/05/2019
14 Nhân viên tư vấn tài chính Ha Noi 06/05/2019
15 CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO (Mảng campaign marketing & Sự kiện) - CREATIVE EXECUTIVE (Campaign & Event Activation focused) Ha Noi 04/04/2019
16 Chuyên viên phát triển thị trường, mặt bằng Ha Noi 21/02/2019
17 Nhân viên khảo sát thị trường Ha Noi 23/11/2018
18 Creative Executive Ha Noi 02/11/2018
19 Nhân viên nghiên cứu và phát triển thị trường Ha Noi 12/10/2018
20 Chuyên viên Kiểm Toán Nội Bộ Hoạt Động Phòng Ban Ha Noi 22/02/2018
https://www.facebook.com/redsuntuyendung/
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.