Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Giám sát nhà hàng Ha Noi 30/06/2020
2 Lái xe đưa đón Giám đốc. Ha Noi 25/06/2020
3 Kế toán doanh thu Ha Noi 25/06/2020
4 Chuyên viên pháp chế Ha Noi 06/09/2019
5 Nhân viên IT hỗ trợ vận hành Ha Noi 30/08/2019
6 Chuyên viên Quản trị ứng dụng và Phát triển phần mềm Ha Noi 20/08/2019
7 Brand leader - Trưởng nhóm thương hiệu ngành F&B Ha Noi 14/08/2019
8 Quản lý nhà hàng (Hà Nội) Ha Noi 01/08/2019
9 Nhân viên kỹ thuật điện, điện lạnh Ha Noi 03/07/2019
10 Chuyên viên tổng hợp phòng Phát triển thị trường Ha Noi 10/06/2019
11 Kế toán tổng hợp Ha Noi 06/06/2019
12 Trưởng nhóm mua hàng Thực phẩm Ha Noi 22/05/2019
13 Nhân viên Motion Graphic Ha Noi 10/05/2019
14 Nhân viên tư vấn tài chính Ha Noi 06/05/2019
15 Nhân Viên QC Ha Noi 24/04/2019
16 Bếp trưởng nhà hàng (Hà Nội) Ha Noi 18/04/2019
17 CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO (Mảng campaign marketing & Sự kiện) - CREATIVE EXECUTIVE (Campaign & Event Activation focused) Ha Noi 04/04/2019
18 Senior creative executive Ha Noi 04/04/2019
19 Digital leader Ha Noi 03/04/2019
20 Nhân Viên QC Ha Noi 25/02/2019
https://www.facebook.com/redsuntuyendung/
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.