Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên kỹ thuật điện, điện lạnh

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • 7,000,000 - 9,000,000 VND
 • Maintenance, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kiểm tra các hệ thống, thiết bị:

- Định kỳ kiểm tra tình trạng các thiết bị theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

2. Bảo dưỡng các thiết bị:

- Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị trong phạm vi cho phép

3. Xử lý sự cố:

- Khi có sự cố xảy ra nhanh chóng xác định nguyên nhân và khắc phục trong phạm vi thẩm quyền.

- Báo cáo ngay với quản lý trực tiếp để liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp đã có thỏa thuận về trách nhiệm xử lý

4. Tham gia các dự án, lắp đặt thiết bị:

- Lắp đặt các thiết bị theo sự hướng dẫn của nhà cung cấp

- Đào tạo lại cách thức vận hành thiết bị cho nhân viên nhà hàng

- Đào tạo lại cách thức vận hành thiết bị cho nhân viên nhà hàng.

5. Các nhiệm vụ khác:

- Báo cáo công việc hàng ngày hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

6. Quyền hạn:

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về hiệu quả những công việc được giao.

- Luôn hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong Công ty để hoàn thành mục tiêu phát triển chung.

- Nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy lao động, các quy trình, quy định của Công ty.

- Tuyệt đối bảo mật các thông tin, tài liệu, hồ sơ mật của Công ty

- Có quyền nhắc nhở các vụ việc vi phạm về an toàn lao động, an toàn cháy nổ.

- Đề xuất biện pháp cải tiến kỹ thuật để các thiết bị làm việc hiệu quả hơn tại các nhà hàng, Bếp trung tâm và văn phòng Công ty

Job Requirement

- Nam, sức khỏe tốt.

- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận.

- Có trình độ tối thiểu trung cấp về điện dân dụng, cơ điện, điện lạnh

- Nắm được tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại thiết bị sử dụng tại các nhà hàng, Bếp trung tâm, văn phòng Công  ty.

- Nắm vững quy định, quy trình lắp đặt sửa chữa thiết bị

- Có ít nhất 2 năm làm công tác kỹ thuật tại các nhà hàng, khách sạn

- Quan sát, giải quyết vấn đề tốt

- Chấp nhận làm ngoài giờ để hoàn thành mục tiêu công việc được giao.

 

https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.