Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN RỬA CHÉN NHÀ HÀNG KING BBQ BUFFET 92 HÒA BÌNH QUẬN 11 Hồ Chí Minh 03/12/2018
2 NHÂN VIÊN PHỤ BẾP NHÀ HÀNG KING BBQ BUFFET 92 HÒA BÌNH QUẬN 11 Hồ Chí Minh 03/12/2018
3 GIÁM SÁT NHÀ HÀNG – LÀM VIỆC TẠI KING BBQ BUFFET 92 HÒA BÌNH QUẬN 11 Hồ Chí Minh 03/12/2018
4 GIÁM SÁT BẾP NHÀ HÀNG KING BBQ BUFFET 92 HÒA BÌNH QUẬN 11 Hồ Chí Minh 03/12/2018
5 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Ý - CAPRICCIOSA TẠI LANDMARK QUẬN BÌNH THẠNH Hồ Chí Minh 29/11/2018
6 TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI PHÍ (COST CONTROLLER) Hồ Chí Minh 28/11/2018
7 CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ – KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Hồ Chí Minh 22/11/2018
8 BẾP TRƯỞNG KHU ẨM THỰC LÀM VIỆC TẠI GÒ VẤP Hồ Chí Minh 26/11/2018
9 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG HOTPOT STORY CAO THẮNG QUẬN 3 Hồ Chí Minh 22/11/2018
10 GIÁM SÁT BẾP NHÀ HÀNG DOLPAN SAM GIGA MALL THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 03/10/2018
11 NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG KING BBQ BF GIGA MALL THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 03/10/2018
12 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NHÀ HÀNG KING BBQ BF GIGA MALL THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 03/10/2018
13 NHÂN VIÊN BẾP NHÀ HÀNG KING BBQ BF GIGA MALL THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 03/10/2018
14 NHÂN VIÊN BẾP CHÍNH NHÀ HÀNG DOLPAN SAM GIGA MALL THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 03/10/2018
15 NHÂN VIÊN BẾP CHÍNH NHÀ HÀNG SUSHI KEI TẠI QUẬN THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 03/10/2018
16 GIÁM SÁT BẾP NHÀ HÀNG HOA LÀM VIỆC TẠI THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 03/10/2018
17 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KING BBQ BF LÀM VIỆC TẠI GIGA MALL THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 03/10/2018
18 GIÁM SÁT NHÀ HÀNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 03/10/2018
19 GIÁM SÁT BẾP NHÀ HÀNG KING BBQ BF LÀM VIỆC TẠI GIGA MALL THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 03/10/2018
20 GIÁM SÁT BẾP NHÀ HÀNG HOTPOT STORY LÀM VIỆC TẠI GIGA MALL QUẬN THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 03/10/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.