Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Bình Thạnh] Chuyên Viên Đào Tạo

 • Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • 10,000,000 - 12,000,000 VND
 • Education /Training, Human Resources, Restaurant / Hotel
 • 31/05/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phối hợp theo dõi tổ chức đào tạo và tổ chức đánh giá hoạt động đào tạo nội bộ tại các nhà hàng. 
 • Cung cấp các tài liệu, công cụ hỗ trợ cho hoạt động đào tạo tại Nhà Hàng
 • Phối hợp với Phòng Đào Tạo ở Hà Nội, cập nhật tài liệu đào tạo kiến thức menu, cẩm nang các hệ thống. 
 • Tổ chức trực tiếp đào tạo nghiệp vụ cơ bản (theo lịch của trưởng bộ phận hoặc theo đề xuất của khối vận hành). 
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận. 

Job Requirement

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác đào tạo tại doanh nghiệp ngành F&B. 
 • Có kiến thức hiểu biết về ngành F&B. 
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. 
 • Có kỹ năng thiết kế tài liệu và phương pháp đào tạo tích cực. 
 • Có khả năng đào tạo một số kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ nhà hàng, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng. 
 • Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.