Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Bình Thạnh] Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 - 3 Years
 • 10,000,000 - 12,000,000 VND
 • Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Restaurant / Hotel, Risk Division, Statistics, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
 • 10/10/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn thực hiện quản lý tiền mặt, quy trình thanh toán, xuất hóa đơn đỏ, ... tại nhà hàng theo quy định của Công ty.
 • Kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn Nhập xuất hàng, viết phiếu Nhập xuất kho tại nhà hàng, hướng dẫn Nhà Hàng theo dõi Nhập xuất tồn của bộ phận Bar, Bếp.
 • Kiểm tra, kiểm soát Các chương trình MarKeting của nhà hàng.
 • Kiểm soát hoạt động trước, trong ca bán hàng, theo dõi Các sự việc bất thường tại Nhà Hàng.
 • Kiểm tra kiểm soát, hướng dẫn cập nhật CCDC và TSCĐ.
 • Kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn việc thực hiện các loại sổ sách tại NH theo đúng quy định, kết hợp với IC Chất lượng Để đảm bảo hoàn thành công việc chung của bộ phận, IC.
 • Hỗ trợ các phòng ban, đưa ra khuyến nghị liên quan đến hoạt động Tài chính tại Nhà hàng như: Cùng Phòng Kế Toán, MarKeting xây dựng quy trình, hướng dẫn vận hành và kiểm soát hoạt động Tài chính của nhà hàng.
 • Lập báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng, quý, các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính, nhà hàng khách sạn.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm quản lý nhà hàng, giám sát nhà hàng hoặc làm trong ngành thực phẩm.
 • Kỹ năng chính: phân tích và xử lý thông tin tốt.
 • Tố chất: Trung thực, khách quan, nhanh nhẹn
https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.