Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Bình Thạnh] Phó Phòng Đào Tạo

 • Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Education /Training, Human Resources, Restaurant / Hotel
 • 10/12/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng lộ trình thăng tiến các vị trí khối vận hành.
 • Rà soát va cập nhật tài liệu đào tạo theo hệ thống, theo Module chuyên đề đào tạo Kỹ năng quản lý, đề xuất các ý tưởng cải thiện về quy trình chất lượng/dịch vụ của khối vận hành.
 • Phối hợp và trực tiếp tổ chức các lớp đào tạo theo kế hoạch đào tạo hàng tháng/quý và các kế hoạch phát sinh khác.
 • Tham gia và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá nhân sự thăng tiến lên vị trí mới cho đội ngũ BQL.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Job Requirement

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Phó Phòng Đào Tạo.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công việc đào tạo ở doanh nghiệp F&B.
 • Có kiến thức về ngành F&B
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Có khả năng đứng lớp.
 • Khả năng chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
 • Kỹ năng làm việc nhóm, phân công công việc, thuyết trình.
 • Năng động
https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.