Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Bình Thạnh] Trưởng Nhóm Kiểm Soát Nội Bộ

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Legal Division, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Restaurant / Hotel, Risk Division, Finance / Investment, Accounting and Finance Division, Food & Beverage (F&B)
 • 10/12/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức và thực hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt
 • Hoạch định các biện pháp phòng ngừa rủi ro về tài chính dựa trên các thông tin điều hành về kế hoạch kinh doanh, tài chính và kế toán năm được cập nhật liên tục từ BGĐ.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm soát & kiểm toán nội bộ định kỳ.
 • Giám sát nhân viên/chuyên viên KSNB thực hiện các công việc theo phân công, đảm bảo các hồ sơ kiểm toán tuân thủ quy trình và phù hợp với các quy định
 • Kiểm tra, xem xét và duy trì tính tuân thủ theo quy định của nhà nước và các chính sách của công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Job Requirement

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trở lên làm vị trí trưởng phó phòng/trưởng nhóm kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ là 1 lợi thế.
 • Hiểu biết về các nguyên tắc, phương pháp kiểm toán nội bộ. 
 • Hiểu biết Luật & các quy định Pháp luật liên quan. 
https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.