Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Hà Nội] Chuyên Viên Viết Quy Trình Iso

 • Ha Noi (Bac Tu Liem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Competitive
 • Food Tech / Nutritionist, Restaurant / Hotel, Food & Beverage (F&B)
 • Unlimited

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

- Trợ giúp tất cả các phòng ban trong công ty rà soát và hoàn thiện quy trình hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau đây:
Phỏng vấn các phòng để hiểu về các hoạt động của Phòng
Rà soát và đánh giá các quy trình hiện có về mức độ đầy đủ, cập nhật và hiệu quả khi triển khai
Xây dựng và hoàn thiện các quy trình theo biểu mẫu thống nhất dựa trên thông tin trao đổi với các phòng, kinh nghiệm của bản thân và thôn g tin từ các nguồn khác như Quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, tư vấn ngoài...
Đệ trình các cấp phê duyệt quy trình
Chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện quy trình theo các phản hồi của các cấp phê duyệt (nếu có)
Hỗ trợ các bộ phận có liên quan để tiến hành đào tạo quy trình cho nội bộ từng phòng dựa trên quy trình đã xây dựng
Tham gia giám sát việc tuân thủ quy trình và cập nhật quy trình
Nghiên cứu và triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng trong công ty
Các công việc khác theo sự sắp xếp từ TBP.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị chất lượng, kinh doanh...
- Am hiểu (có kiến thức và kinh nghiệm) về quy trình, đặc biệt theo các tiêu chuẩn
- Có kinh nghiệm xây dựng Quy trình theo ISO là một lợi thế
- Có kinh nghiệm viết, đánh giá hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 9001, 17025,22000, 27000...
- Có tư duy logic và có khả năng nhận diện các rủi ro
- Có kiến thức về ngành F&B là một lợi thế
- Kỹ năng:
Diễn đạt đơn giản, rõ ràng, mạch lạc
Phân tích và tổng hợp thông tin
Làm việc độc lập, chủ động trong công việc
- Phẩm chất-thái độ:
Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý tới chi tiết
Kiễn nhẫn, biết lắng nghe.
Chủ động trong công việc được giao

https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.