Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Hanoi] Chuyên viên kiểm soát nội bộ

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • 6,000,000 - 10,000,000 VND
  • Accounting / Auditing / Tax
  • Unlimited

Job Description

Nhiệm vụ chính:

- Theo dõi, giám sát hoạt động tài chính của hệ thống nhà hàng

- Giám sát việc nhập hàng, xuất hàng của hệ thống nhà hàng

- Giám sát hàng nhập thực tế so với phiếu nhập, phiếu xuất có tương ứng với phiếu order hàng.

- Mở sổ theo dõi cho những NV chính tại Bếp

- Cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu XNT của Bar

- Kiểm tra số lượng hàng hóa trên sổ sách khớp với thực tế

- Kiểm tra số lượng hàng hóa trên sổ sách tại bar khớp với thực tế.

- Kiểm tra nguyên vật liệu, hàng hóa hủy thực tế đúng với biên bản hủy

- Kiểm tra việc thực hiện quy trình thanh toán đúng quy định

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình bán hàng của phòng Marketing ...

 

Job Requirement

Yêu cầu công việc.

- Nam/nữ: ngoại hình ưa nhìn sức khỏe tốt

- Học vấn: tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán tài chính 

- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí kế toán, kiểm toán, kiểm soát.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành thực phẩm.

- Kỹ năng chính: phân tích và xử lý thông tin tốt, 

- Tố chất: Trung thực, khách quan, nhanh nẹn

 

https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.