Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Hồ Chí Minh] Bếp Trưởng Hệ Thống - mảng Buffet

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • HSE, Sales / Business Development, Restaurant / Hotel, Executive management, Fishery, Food & Beverage (F&B)
 • 30/04/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Đề xuất, tham gia xây dựng, chuẩn hóa công thức món ăn, thực đơn mới để áp dụng cho các nhà hàng trong hệ thống.

- Kết hợp các phòng ban đưa ra các tiêu chuẩn về nguyên liệu nấu nướng đầu vào, tiêu chuẩn món ăn (khẩu giác, vị giác, thẩm mĩ, định lượng,...) phù hợp với công thức món ăn, thực đơn được duyệt. Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc nghiên cứu, xây dựng cơ cấu món ăn phù hợp, chất lượng tốt, giảm thiểu chi phí.

- Xây dựng quy trình chế biến món (đồ ăn, đồ uống) theo đúng công thức đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng đồng đều trong các nhà hàng toàn hệ thống.

- Triển khai áp dụng quy trình chế biến món ăn, thực đơn mới xuống các nhà hàng trong hệ thống. Kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo việc ứng dụng quy trình chế biến được thực hiện nghiêm túc.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến thường xuyên về việc thực hiện công tác cải tiến quy trình chế biến, công thức, cơ cấu món ăn hợp lý. Từ đó ngày càng nâng cao chất lượng món ăn, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm chi phí, góp phần thúc đẩy doanh thu của toàn hệ thống.

- Thực hiện kiểm tra chất lượng món ăn và quy trình chế biến tại bếp của các nhà hàng trong toàn hệ thống một cách định kì hoặc đột xuất. Luôn đảm bảo duy trì chất lượng, định lượng món ăn theo đúng tiêu chuẩn hệ thống tại tất cả các nhà hàng trong hệ thống

- Thực hiện việc quy chuẩn hóa các tiêu chuẩn trưng bày món ăn, triển khai áp dụng và kiểm tra giám sát việc thực hiện theo đúng quy chuẩn quy định.

- Xem xét các báo cáo định kì (hàng ngày, hàng tuần,...) và đột xuất của các Bếp trưởng/Giám sát bếp về công tác chế biến món ăn để chỉ đạo, hỗ trợ xử lý các sự cố, tình huống phát sinh ngoài kế hoạch, dự kiến

- Đưa ra các hỗ trợ, góp ý cải tiến, định hướng phát triển chuỗi cho các nhà hàng được phân công trong hệ thống

- Tham gia công tác đánh giá chất lượng nhân sự đứng bếp để phục vụ cho công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, đề bạt khi cần.

- Nắm bắt vấn đề phát sinh về chất lượng nhân lực bếp thực tế tại các nhà hàng phụ trách và đưa ra biện pháp khắc phục

- Thực hiện đào tạo quy trình, cách thức chế biến món ăn cho cấp bếp trưởng, giám sát bếp, bếp chính nhà hàng trở lên

- Đào tạo bộ máy quản lý, nhân viên phục vụ cho các nhà hàng mới mở.

- Thực hiện các báo cáo công tác chế biến món ăn và nguồn nhân lực bếp định kì cho Ban điều hành để phục vụ công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty

 

Job Requirement

- Có kiến thức tốt về quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm, nhận biết tốt về chất lượng NVL.

- Có tính sáng tạo, nhạy bén để tạo ra các món ăn mới cho hệ thống.

- Biết kiểm soát tốt chi phí COS nhà hàng.

- Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện mục tiêu;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng đào tạo và đánh giá kết quả, năng lực cá nhân;

- Kỹ năng lập báo cáo và phân tích / kiểm soát chi phí

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.