Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Hồ Chí Minh] - Quản Lý Nhà Hàng - Kinh nghiệm món Âu - Biết Tiếng Anh

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • College
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Restaurant / Hotel
 • 30/07/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description


  1. Đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng

  • Điều khiển toàn bộ hoạt động phục vụ khách hàng trong nhà hàng.
  • Giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn đội ngũ nhân viên thực hiện công việc.
  • Thường xuyên giao tiếp với khách hàng để nắm bắt thị hiếu, tâm lý và khẩu vị của khách. Với những đoàn khách quan trọng, quản lý nhà hàng phải ra chào đón khách, trực tiếp điều hành quá trình phục vụ và tiễn khách.
  • Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
  • Nắm và hiểu rõ các ‘chương trình khuyến mãi” tại nhà hàng để giải thích cho khách hàng và truyền đạt cho nhân viên.
  • Xử lý các vấn đề phát sinh nằm ngoài khả năng của nhân viên. Giám sát, đảm bảo duy trì phong cách, chất lượng dịch vụ và món ăn đồng đều tại các nhà hàng. 

  2. Đảm bảo chất lượng món ăn

  • Kiểm soát hoạt động chế biến món ăn, đồ uống.
  • Kiểm soát chất lượng món ăn, đồ uống khi ra đồ.
  • Kết hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xây dựng, cải tiến thực đơn của nhà hàng.

  3. Quản lý và đảm bảo chất lượng nhân sự

  • Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, bộ phận trong nhà hàng.
  • Chủ động tổ chức hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên.
  • Phối hợp với phòng đào tạo trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung đào tạo và triển khai, đánh giá đào tạo.
  • Điều động, bố trí, xếp lịch làm việc cho nhân viên nhà hàng.
  • Thực hiện chấm công hàng tháng cho nhân viên nhà hàng.
  • Đề xuất tuyển dụng/ khen thưởng/ kỷ luật/ điều chuyển công tác đối với nhân viên trong nhà hàng.
  • Đánh giá hiệu quả công việc nhân viên bộ phận phục vụ theo tháng; đánh giá nhân viên sau thử việc.
  • Giám sát, nhắc nhở việc tuân thủ Nội quy lao động của nhân viên.
  • Thực hiện các thủ tuc hành chính khác theo quy định của Công ty.

  4. Marketing

  • Đề xuất các ý tưởng MKT, kinh doanh lên Quản lý cụm/Quản lý vùng, Ban Giám Đốc
  • Phối hợp cùng nhân viên MKT phụ trách trực tiếp thực hiện các hoạt động MKT theo kế hoạch đã được duyệt.
  • Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng cho nhà hàng.
  • Thực hiện hệ thống đánh giá về khách hàng (Các nhu cầu của khách, khiếu nại, sự thoả mãn) theo quy định của công ty, chuyển các thông tin về khách hàng cho nhân viên MKT phụ trách trực tiếp các nhà hàng.
  • Theo dõi khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của nhà hàng và trực tiếp gặp gỡ thăm hỏi khách hàng đột xuất và định kỳ.
  • Đề xuất giá bán sản phẩm.

  5. Quản lý tài chính, quản lý chi phí tại nhà hàng

  • Trực tiếp theo dõi, kiểm soát tiền doanh thu bán hàng, tiền TIP hàng ngày.
  • Trực tiếp ký và theo dõi việc phát hành và huỷ hoá đơn bán hàng hàng ngày.
  • Trực tiếp ký và theo dõi việc thực hiện các chính sách khuyến mãi cho khách hàng của nhân viên thu ngân.
  • Quản lý các chi phí phát sinh tại nhà hàng như: COS, COL, COU… đảm bảo các chi phí trong định mức công ty giao.

  6. Quản lý hàng hóa, tài sản

  • Trực tiếp kiểm tra và ký duyệt các order hàng hóa, trang thiết bị, công cụ dụng cụ
  • Trực tiếp kiểm tra và ký xác nhận phiếu yêu cầu xuất kho
  • Theo dõi số lượng công cụ, dụng cụ, tài sản hàng tháng, giải trình cho Quản lý cụm/Quản lý vùng /Ban giám đốc về số lượng hư hỏng, mất mát và lên kế hoạch sửa chữa, thay thế.
  • Trực tiếp xử lý các món ăn hư hỏng
  • Ký các phiếu xuất tài sản, thực phẩm, món ăn

  7. Triển khai phổ biến và thực hiện các quy trình, quy định của Công ty

  • Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện các quy trình, quy định đã ban hành.
  • Đề xuất cải tiến, sửa đổi các quy trình, quy định

  8. Điều hành công việc:

  • Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho nhân viên.
  • Tổ chức thực hiện các yêu cầu, chỉ thị của cấp trên.
  • Xây dựng kế hoạch hành động tháng, tuần cho bộ phận nhà hàng và tổ chức thực hiện.
  • Điều phối nhân sự và kiểm soát nhân sự hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
  • Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.


Job Requirement


 • Nam/Nữ từ 25 – 45 tuổi.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
 • Kinh nghiệm 5 năm trở lên, trong đó ít nhất 2 năm giữ vị trí quản lý.
 • Có kinh nghiệm làm concept Âu, biết giao tiếp tiếng Anh. 
 • Từng làm việc ở các hệ thống nhà hàng là lợi thế.
 • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, hội họp.
 • Kỹ năng đào tạo và giao tiếp.
 • Các kỹ năng về nhà hàng.


 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.