Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Kiểm Toán Nội Bộ Hoạt Động Phòng Ban

 • Ha Noi (Nam Tu Liem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Hỗ trợ Trường phòng xây dựng và triển khai công việc kiểm toán nội bộ phòng ban chức năng.
2. Thực hiện kiểm toán hoạt động của các phòng ban chức năng trong Công ty
3. Lập báo cáo công việc kiểm toán nội bộ được phân công, đưa các đề xuất và gợi ý liên quan đến việc cải tiển hoạt động của phòng ban chức năng.
4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Job Requirement

1. Phẩm chất - thái độ
- Trung thực, tỷ mỷ, cẩn thận, chính xác.
-Tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao, tinh thần tập thể tốt.
- Tuân thủ chuẩn mực đạo đức của kiểm toán viên nội bộ
2. Kiến thức, chuyên môn:
- Có kiến thức chuyên sâu về kiểm toán nội bộ doanh nghiệp
- Am hiểu về kiểm toán hoạt động phòng ban chức năng tại DN: Tài chính-kế toán, mua hàng-đấu thầu, hành chính, nhân sự, Marketing....
3. Kỹ năng:
- Kỹ năng phân tích dữ liệu, tổng hợp thông tin.
- Kỹ năng soạn thảo và lưu trữ văn bản chứng từ.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.
4. Yêu cầu khác (nếu có):
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngàng kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán (hệ chính quy)
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, ưu tiên người đã từng làm kiểm toán nội bộ DN thuộc lĩnh vực bán lẻ.
- Thành thạo vi tính VP (Excel, Word, Powerpoint)

https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.