Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên QA

 • Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 - 5 Years
 • 10,000,000 - 12,000,000 VND
 • HSE, Restaurant / Hotel, Quality Control (QA/QC), Food & Beverage (F&B)
 • 30/05/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm soát chất lượng và vệ sinh tại nhà hàng

- Kiểm tra chất lượng, tìm nguyên nhân khi có phản hồi của khách hàng

- Hướng dẫn bảo quản hàng hóa, vệ sinh CCDC tại nhà hàng

- Theo dõi khắc phục, cải tiến các điểm KPH tại nhà hàng

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
- Làm theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên
- Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp khi cần

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH, CĐ khối kỹ thuật, tự nhiên, chuyên ngành quản lý chất lượng, vi sinh, hóa sinh, thực phẩm, hóa dược, hóa chất
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng ISO, HACCP…
 • Có kinh nghiệm giám sát sản xuất, nhân viên QA, QC.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.