Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Creative Executive

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • 9,000,000 - 12,000,000 VND
 • Advertising / PR / Communications, TV / Newspaper / Editors, Event, Food & Beverage (F&B)
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Sáng tạo ý tưởng, phát triển concept xây dựng thương hiệu
- Quản lý nhận diện thương hiệu
- Hỗ trợ các team lên ý tưởng và quản lý campaign truyền thông
- Sáng tạo nội dung và hình ảnh cho thương hiệu

Job Requirement

- Kinh nghiệm làm việc trong MKT agency
- Có khả năng nhận định nhạy bén
- Có kỹ năng phân tích tổng hợp thông tin
- Kinh nghiệm làm việc trong ngành F&B là lợi thế
- Tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt
- Cập nhật xu hướng mới, viết và sáng tạo hình ảnh
- Sử dụng thành thạo Microsoft office và các phần mềm quản lý công nghệ

https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.