Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám sát nhà hàng

  • Ha Noi
  • Team Leader / Supervisor
  • Permanent
  • Negotiable
  • Retail / Wholesale, Sales / Business Development, Restaurant / Hotel, Executive management
  • Unlimited

Job Description

1. Giám sát chất lượng phục vụ khách hàng:
1.1. Thực hiện các công việc đầu ca:
- Đảm bảo tiểu chuẩn phục vụ của nhà hàng trước khi vào ca: Kiểm tra và đánh giá các tiều chuẩn phục vụ của nhà hàng, Giám sát quá trình điều chỉnh cho đúng với yêu cầu.
- Bố trí, phân công công việc cho nhân viên.
- Xử lý các báo cáo công việc của Tổ trưởng bàn về cơ sở vật chất, về tác phong, trang phục, hình thức cá nhân của nhân viên.
- Trực tiếp hỗ trợ nhân viên thực hiện các công việc đầu ca.
- Tham gia họp đầu ca.
1.2. Trong quá trình phục vụ khách hàng:
- Trực tiếp điều khiển toàn bộ hoạt động phục vụ khách hàng trong nhà hàng. Giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn đội ngũ nhân viên thực hiện công việc.
- Thường xuyên giao tiếp với khách hàng để nắm bắt thị hiếu, tâm lý và khẩu vị của khách.
- Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Kiểm soát chất lượng món ăn khi ra đồ.
- Năm và hiểu rõ các chương trình khuyến mại
- Xử lý các vấn đề phát sinh nằm ngoài khả năng của nhân viên.
1.3. Thực hiện các công việc cuối ca:
- Giám sát nhân viên thực hiện các công việc cuối ca.
- Yêu cầu nhân viên thực hiện đóng ca theo đúng tiêu chuẩn của Nhà hàng với các trường hợp chưa đạt hoặc chưa thực hiện.
- Lập báo cáo hàng ngày cho Quản lý nhà hàng.
- Kiểm tra lại tình trạng của nhà hàng trước khi về và bàn giao lại cho ca sau.
2. Đảm bảo chất lượng nhân sự:
- Chủ động đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên
- Phối hợp với Phụ trách đào tạo trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung đào tạo và triển khai, đánh giá đào tạo.
3. Kiểm soát chi phí, tài sản, công cụ dụng cụ:
- Kiểm soát chi phí nhà hàng, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí.
- Kiểm soát tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ. Lên kế hoạch sửa chữa, thay thế cho Quản lý nhà hàng. Thực hiện tốt công tác kiểm kê, bổ sung đồ dùng, dụng cụ cho nhà hàng.
4. Quản lý nhân sự:
- Điều động, bố trí, xếp lịch làm việc cho nhân viên bộ phận phục vụ.
- Thực hiện chấm công hàng tháng cho bộ phận phục vụ
- Đánh giá hiệu quả công việc nhân viên bộ phận phục vụ theo tháng, đánh giá nhân viên thử việc.
- Đề xuất tuyển dụng/ khen thưởng/ kỷ luật/ điều chuyển công tác/ hoặc cho tôi việc đối với nhân viên bộ phận bàn.
- Giám sát, nhắc nhở việc tuân thủ Nội quy lao động của nhân viên
- Thực hiện các thủ tục hành chính khác theo quy định của Công ty.
5. Thực hiện các công việc khác do câp trên giao:
- Báo cáo công việc hàng ngày hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quản lý nhà hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Ngoại hình khá, cao tối thiểu 1m58 với nữ, 1m65 với nam.
- Nhiệt tình, tinh thần trách nghiệm cao
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.
- Có khả năng sư phạm
- Có năng lực quản lý

https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.