Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kế toán tổng hợp

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 4 Years
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • Accounting / Auditing / Tax, Restaurant / Hotel, Food & Beverage (F&B)
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác,
- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
- Tính giá thành sản phẩm phát sinh,
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

 

Job Requirement

- Đã làm vị trí Kế toán tổng hợp ít nhất 3 năm 

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, ưu tiên biết phần mềm SAP

- Thành thạo word, excel

- Thật thà, trung thực

 

https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.