Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên kho

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • No Experience
 • 4,000,000 - 4,500,000 VND
 • Manufacturing / Process, Food & Beverage (F&B), Freight / Logistics / Warehouse
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Vận chuyển hàng ra vào kho, sắp xếp hàng hóa trong kho.

- Đáp ứng kịp thời các yêu cầu và tiến độ hàng hóa kinh doanh của Công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Kiểm tra hàng hóa tại nơi làm việc, vận chuyển hàng hóa vào kho, ra kho hoặc tiếp tục làm những công việc của ngày hôm trước chưa hoàn thành.

- Thường xuyên kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa trong kho để báo cáo cho thủ kho

- Vận chuyển hàng hóa trong kho, sắp xếp một cách khoa học, ngăn nắp.

- Nắm bắt thông tin, kế hoạch sản xuất giao hàng để lên kế hoạch vận chuyển hàng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm về kho hàng.

- Trung thực tự giác trong công việc.

- Chăm chỉ chịu khó.

- Có sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp 12/12

https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.