Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên Motion Graphic

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • 9,000,000 - 12,000,000 VND
 • Printing / Publishing, Arts / Creative Design
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Sáng tạo và thực hiện các thiết kế chuyển động (motion graphic, VFXs, SFXs, animation, 3D, ... )
- Hỗ trợ các bộ phận trong việc thực hiện các video chuyển động, tinh chỉnh các phim quảng cáo dựa trên các yêu cầu ý tưởng sáng tạo của các bộ phận
- Điều chỉnh các phim quảng cáo có sẵn để tạo ra các định dạng khác nhau tùy theo yêu cầu của nhãn hàng (youtube, cutdown 6s, Facebook Pocket TVC, cinemagraph, animation gif, ... với kích thước và định dạng khác nhau), đảm bảo trình tự hợp lý và nổi bật thông điệp của nhãn hàng 
- Thiết kế / triển khai các ấn phẩm 2D: online, offline chương trình MKT

Job Requirement

- Hiểu biết về After Effects, Photoshop, Illustrator, các ứng dụng 3D, ... 
- Có khả năng thiết kế tốt về 2D, 3D 
- Chuyên môn Mỹ thuật ứng dụng, nhận diện Brand
- Sáng tạo, cập nhật nhanh, ham học hỏi
- Tổ chức, sắp xếp công việc tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc thiết kế chuyển động

https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.