Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên nghiên cứu và phát triển thị trường

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • Real Estate, Restaurant / Hotel, Consulting
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Khảo sát khu vực tiềm năng và vùng có định hướng sẽ mở (tỉnh / thành phố, TTTM, khu dân cư, ...)
- Năm bắt thông tin thị trường khu vực, phân tích đối tượng khách hàng tại thị trường khu vực
- Lập báo cáo phân tích thị trường tổng hợp theo thị trường vùng phụ trách
- Phối hợp với nhân viên PTTT và các phòng ban khác để hoàn thiện báo cáo thị trường (Đánh giá thị trường, Chấm điểm mặt bằng, khảo sát MKT, chọn concept - lên layout sơ bộ, lập MHTC theo 2 trường hợp: thực tế và định hướng)
- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc PTTT

Job Requirement

- Nhanh nhạy, nắm bắt xu thể thị trường, đặc biệt ngành F&B
- Hiểu biết ngành F&B
- Chịu khó học hỏi, có thể đào tạo chuyên sâu thành chuyên viên PTTT
- Có kỹ năng phân tích, đánh giá về đối tượng khách, thị trường; phân tích tính cạnh tranh của hệ thống nhà hàng và các đối thủ cạnh tranh
- Nhạy bén nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn: bất động sản, dân cư xung quanh khu vực, thông tin đặc biệt khác ...
- Yêu nghề, làm việc nghiêm túc, mong muốn làm việc lâu dài với công ty
- Thành thạo Excel, Word, Power Point
- Lập báo cáo đánh giá hiệu quả dự án (mô hình tài chính) theo các điều kiện mô tả

https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.