Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên QA

 • Ha Noi (Nam Tu Liem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 1 - 2 Years
 • Competitive
 • Food Tech / Nutritionist, Quality Control (QA/QC), Food & Beverage (F&B)
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Đảm bảo hệ thống quy trình, hướng dẫn theo ISO được áp dụng hiệu quả :
- Tổ chức xây dựng, ban hành các quy trình, hướng dẫn mới. Cập nhật, phối hợp các đơn vị liên quan chỉnh sửa tài liệu cũ, tài liệu lỗi thời.
- Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan áp dụng thực hiện
- Giám sát nhắc nhở và hướng dẫn đội ngũ nhân viên thực hiện công việc
- Xử lý các vấn đề phát sinh nằm ngoài khả năng của nhân viên.
2. Hướng dẫn nhân viên QC giám sát BTT, nhà hàng theo các yêu cầu của hệ thống QLCL:
- Hướng dẫn nhân viên QC, nhân viên tại BTT, nhà hàng giám sát các điểm CCP, CP, OPRP, GMP được kiểm soát hiệu quả.
- Tổng hợp, phân tích các kết quả kiểm soát chất lượng của QC, đưa ra các phương án khắc phục, kiểm soát hiện quả hơn.
- Kết hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xây dựng, cải tiến quy trình, tiêu chuẩn.
3. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
- Làm theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên
- Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp khi cần

Job Requirement

1. Phẩm chất, thái độ: 

 • Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao
 • Trung thực, chịu khó, tác phong nhanh nhẹn, phản ứng tốt
 • Ham học hỏi và phát huy ý tưởng cải tiến
 • Chịu được áp lực, cường độ cao trong công việc

2. Yêu cầu kỹ năng (Skills):

 • Kỹ năng giao tiếp tốt, có tố chất lãnh đạo, dẫn dắt, truyền cảm hứng
 • Biết sử dụng vi tính văn phòng
 • Biết cách trình bày bằng văn bản

3. Kiến thức và học vấn:

 • Tốt nghiệp ĐH, CĐ khối kỹ thuật, tự nhiên, chuyên ngành quản lý chất lượng, vi sinh, hóa sinh, thực phẩm, hóa dược, hóa chất
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng ISO, HACCP…
 • Có kinh nghiệm giám sát sản xuất, nhân viên QA, QC.
https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.