Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó Phòng Kỹ Thuật Chuỗi Nhà Hàng - Làm việc Hồ Chí Minh

 • Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • 15,000,000 - 20,000,000 VND
 • Maintenance, Restaurant / Hotel, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập kế hoạch năm, tháng về bảo trì các hệ thống kỹ thuật tại các nhà hàng;
 • Triển khai bảo dưỡng các thiết bị theo kế hoạch
 • Kiểm tra các thiết bị theo hướng dẫn của nhà cung cấp;
 • Xử lý sự cố: Khi có sự cố xảy ra nhanh chóng xác định nguyên nhân và khắc phục trong phạm vi thẩm quyền; liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp đã có thỏa thuận về trách nhiệm xử lý;
 • Giám sát, theo dõi việc sử dụng và vận hành thiết bị, dụng cụ đúng quy trình công nghệ;
 • Theo dõi tình hình sử dụng phụ tùng thay thế và đề xuất mua bổ sung kịp thời.
 • Phân công công việc, xếp ca làm việc cho nhân viên;
 • Hỗ trợ, giám sát việc thực hiện công việc của nhân viên;
 • Đánh giá nhân viên mới làm cơ sở cho quyết định tuyển dụng. Hàng tháng đánh giá kết quả làm việc của nhân viên làm cơ sở cho việc tính lương, điều chuyển, đề bạt hoặc giáng chức;
 • Tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên kỹ thuật.
 • Khảo sát địa bàn, tham gia góp ý kiến về lắp đặt hệ thống thiết bị tại các điểm kinh doanh mới của Công ty;
 • Tiếp nhận thiết bị mới, tham gia các khóa đào tạo của nhà cung cấp và đào tạo lại cho nhân viên;
 • Trực tiếp tham gia lắp đặt thiết bị, vận hành thử, nêu ý kiến điều chỉnh sửa đổi với nhà cung cấp và lãnh đạo Công ty;
 • Xây dựng, biên soạn chương trình đào tạo kỹ thuật lắp đặt, bảo hành, sửa chữa các thiết bị mới.

Job Requirement

 • Có ít nhất 5 năm trong lĩnh vực kỹ thuật tương tự (lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị…), trong đó có ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý. Đã từng làm việc ở các nhà hàng, khách sạn, du lịch, nhà máy.
 • Kỷ thuật nhà máy biết về sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, cải tiến máy móc, thiết bị và vận hành hệ thống kho lạnh.
 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Điện, Điện tử, Điện lạnh, Cơ khí, Điều khiển tự động
 • Có kiến thức chuyên nghiệp về tổ chức và quản lý
 • Hiểu biết về hệ thống và các sản phẩm của công ty.
 • Nắm vững đặc tính, tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại thiết bị sử dụng tại các điểm kinh doanh của Công ty, 
 • Nắm vững đặc điểm, quy cách, quy trình lắp đặt, sửa chữa các thiết bị
 • Nắm vững nội quy lao động, các hành vi vi phạm và các hình thức xử lý của Công ty.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.