Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Quản Lý Nhà Hàng - [King BBQ Vincom Quảng Ngãi]

 • Da Nang
 • Manager
 • Permanent
 • College
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Restaurant / Hotel
 • 20/05/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, doanh thu tại nhà hàng

- Đề xuất phương án tăng trưởng doanh thu,nâng cao chất lượng dịch vụ và sóc khách hàng.

- Triển khai mục tiêu làm hài lòng khách hàng, chủ động tiếp cận khách hàng.

* Quản lý doanh thu nhà hàng: - Đảm bảo doanh thu luôn đạt được mục tiêu đặt ra hoặc duy trì sự phát triển doanh thu đều

* Nhân sự: - Quản lý Tuyển dụng và các vấn đề liên quan tới nhân sự - Tác phong/ thái độ phục vụ khách hàng tốt.

- Đào tạo về thương hiệu và các chuyên môn cần thiết cho nhân viên.

* Hoạt động: - Triển khai và giám sát thực hiện các hoạt động tại cửa hàng theo chính sách, quy trình của công ty.

- Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động của cửa hàng ở mức tối thiểu.

- Chịu trách nhiệm giải trình các khoản chi, các khoản đề xuất cho hoạt động của cửa hàng.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Thực phẩm đồ uống, nhà hàng, khách sạn

 

Job Requirement

 • Nam/Nữ từ 25 – 35 tuổi.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
 • Kinh nghiệm 5 năm trở lên, trong đó ít nhất 2 năm giữ vị trí quản lý.
 • Từng làm việc ở các hệ thống nhà hàng là lợi thế.
 • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, hội họp.
 • Kỹ năng đào tạo và giao tiếp.
 • Các kỹ năng về nhà hàng.
https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.