Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Thư Ký Dự Án - Làm việc tại Hà Nội

 • Ha Noi (Cau Giay District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Other
 • 1
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tổ chức quản lý chặc chẽ và lưu trữ có hệ thống các hồ sơ tài liệu liên quan .
 • Tiếp nhận, cập nhật và phân phối tài liệu – hồ sơ, thông tin đến từng tổ trong phòng kịp thời
 • Tổ chức hướng dẫn các bộ phận lưu trữ tài liệu – hồ sơ của phòng QLDA.
 • Hỗ trợ việc chuẩn bị các hồ sơ – tài liệu cho việc mời thầu 
 • Hỗ trợ Giám đốc DA sắp xếp thời gian các cuộc hẹn & họp .
 • Soạn thảo văn bản, thư từ theo yêu cầu của GĐDA.
 • Phối hợp với các thành viên khác trong phòng để thực hiện công việc được giao.
 • Thực hiện các công việc khác do GĐDA giao. 
 • Bảo mật, không để lộ thông tin dự thầu ra bên ngoài.
 • Bao quát tất cả những công việc trong bộ phận để đảm bảo nhiệm vụ thực hiện theo đúng định hướng phát triển của công ty, phù hợp với quy định của luật pháp và thực hiện đầy đủ quyền hạn cũng như trách nhiệm của mình.  

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến QTKD, Xây Dựng,...
 • Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lại ở vị trí tương đương. 
 • Đảm bảo việc kiểm soát hồ sơ – tài liệu liên quan của Phòng QLDA đầy đủ.
 • Sắp xếp gọn gàng và có hệ thống.
 • Cập nhật và phân phối thông tin kịp thời.
https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.