Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trường bộ phận Quản Lý Dự Án

 • Ha Noi (Cau Giay District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Real Estate, Maintenance, Other, Arts / Creative Design, Interior / Exterior, Restaurant / Hotel, Civil / Construction
 • 1
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Lên kế hoạch chiến lược, kế hoạch trung và dài hạn của Phòng QLDA theo đúng kế hoạch chiến lược phát triển của Công ty;
 • Bảo đảm công việc thực hiện & sự phát triển của Phòng QLDA. phù hợp với nhu cầu phát triển của các dự án xây dựng nhàmáy, nhà hàng của Công ty;
 • Tham mưu cho Ban giám đốc về các công việc quản lý thiết kế, giám sát thi công, nghiệm thu, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng;
 • Trình thiết kế layout, 3D cho Ban giám đốc phê duyệt;
 • Giải quyết các tranh chấp liên quan đến bên cho thuê, thiết kế, đặt hàng, thi công, nghiệm thu, quyết toán, bàn giao;
 • Quản lý công tác thiết kế. 
 • Quản lý đơn hàng, BOQ mời thầu của từng Dự án
 • Tham gia đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu và ký hợp đồng thầu.  
 • Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng của các Dự án và theo dõi việc chi trả theo điều khoản hợp đồng để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.
 • Nghiệm thu các phần việc liên quan thiết kế, thi công, đơn hàng.
 • Bảo mật, không để lộ thông tin dự dự án, các công nghệ (nếu có) ra bên ngoài.
 • Tham gia tìm kiếm, điều tra thực tế và đánh giá những nhà thầu, nhà cung cấp chuẩn bị hợp tác trong các dự án của Công ty.
 • Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện các công việc của phòng và công ty giao.
 • Thực hiện các công việc khác do Ban TGĐ giao.
 • Quản lý chung tất cả những công việc trong bộ phận để đảm bảo nhiệm vụ theo đúng định hướng phát triển của công ty, phù hợp với quy định của luật pháp và thực hiện đầy đủ quyền hạn cũng như trách nhiệm của mình.

Job Requirement

 •  Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên với vị trí tương đương. 
 • Giúp HĐQT, Ban TGĐ Cty quản lý và điều hành mọi hoạt động về quản lý dự án xây dựng mới, sửa chữa cải tạo nhà máy thực phẩm, nhà hàng; nghiệm thu, quyết toán bàn giao đưa vào sử dụng.
 • Xây dựng mục tiêu, chiến lược theo định hướng kinh doanh của Công ty trên cơ sở đúng qui định của pháp luật hiện hành.
https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.