Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng Chuỗi Nhà Hàng (biết giao tiếp tiếng Anh)

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Food Tech / Nutritionist, Customer Service, Tourism, Law / Legal Services, Banking, Human Resources, Restaurant / Hotel, Quality Control (QA/QC), Executive management, Risk Division, Manufacturing / Process, Statistics, Finance / Investment, Accounting and Finance Division, Food & Beverage (F&B), Marketing
 • 27/07/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho nhà hàng

- Xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng món ăn, thức uống, phục vụ, vệ sinh,vv.. cho nhà hàng. Xây dựng menu món mới đảm bảo 3 tháng cập nhật và thay đổi 1 lần

- Tổ chức thực hiện các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ đã ban hành.

- Giám sát việc thực hiện các quy trình, tổ chức cải tiến các quy trình

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận được giao

-Triển khai, kiểm tra việc sử dụng thệ thống nhận diện thương hiệu trong nhà hàng.

- Phối hợp với Phòng MKT  xây dựng kế hoạch MKT cho nhà hàng và tổ chức theo kế hoạch đã được Trưởng phòng vận hành duyệt.

- Tổ chức các hoạt động MKT theo kế hoạch đã được duyệt.

- Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng cho nhà hàng.

- Xây dựng, bộ máy nhân sự đảm bảo các yêu cầu được giao

- Điều hành bộ máy nhân sự những nhà hàng mình phụ trách hoạt động ổn định, bền vững.

- Lập kế hoạch phân tích nhu cầu nhân sự.

- Tổ chức việc đào tạo, phân công công việc, đánh giá nhân sự.

Job Requirement

 • Hiểu biết về ngành kinh doanh nhà hàng, Hiểu biết về kiểm soát P&L
 • Có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vi trí tương đương – Mô hình nhà hàng dịch vụ hoàn chỉnh – Full service
 • Có kinh nghiệm mảng nhà hàng Âu, khách nước ngoài. 
 • Biết cách hoạch định công việc: Lập kế hoạch, triển khai, đánh giá, giám sát và sửa đổi
 • Khả năng lãnh đạo, chỉ huy, đào tạo, phát triển hệ thống nhân viên cấp dưới trực tiếp để đạt mục tiêu của hệ thống nhà hàng theo tiêu chuẩn Ban Giám đốc quy định.
 • Khả năng giao tiếp với các cá nhân trong và ngoài công ty

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.