Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng Nhóm QA

 • Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • HSE, Restaurant / Hotel, Quality Control (QA/QC), Food & Beverage (F&B)
 • 10/12/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Lập kế hoạch tuần, tháng cho nhóm QA, tổng hợp kết quả chấm theo tuần tháng. 

Hướng dẫn và phối hợp với ban quản lý các nhà hàng, giám sát nhân viên các nhà hàng thực hiện các quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đưa ra giải pháp khắc phục các lỗi QPN tại nhà hàng, theo dõi đánh giá kết quả khắc phục lỗi cho hệ thống. 

Kiểm tra, đánh giá định kỳ hệ thống về kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đào tạo nhân viên nhà hàng định kỳ về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Liên hệ cơ quan chức năng để làm giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho hệ thống nhà hàng. 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH, CĐ khối kỹ thuật, tự nhiên, chuyên ngành quản lý chất lượng, vi sinh, hóa sinh, thực phẩm, hóa dược, hóa chất
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng ISO, HACCP…
 • Có kinh nghiệm giám sát sản xuất, nhân viên QA, QC.
https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.