Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • College
 • 3 - 5 Years
 • 1,000 - 1,500 USD
 • Household / Personal Care, Manufacturing / Process, Purchasing / Merchandising, Food & Beverage (F&B), Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Chức năng: 
- Tổ chức, quản lý phòng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của phòng như lập kế hoạch, cân đối và điều chuyển các nguồn lực của sản xuất nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu tối đa của hàng hóa đầu ra và tối ưu hóa về mặt kinh tế các nguồn lực đầu vào;
- Lập các kế hoạch sản xuất, đảm bảo các hoạch định, chỉ tiêu định mức tiêu hao được phổ biến, thực hiện và kiểm soát;
2. Chuyên môn:
- Quản lý trực tiếp về chuyên môn đối với các bộ phận: Kế hoạch sản xuất, hệ thống kho nguyên vật liệu, thống kê kiểm soát chi phí định mức, tiêu hao sản xuất;
- Tổ chức thực hiện các công việc lập kế hoạch cho sản xuất, mua nguyên vật liệu và thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu, báo cáo, thông tin… theo kế hoạch sản xuất với từng mặt hàng;
- Đảm bảo nhu cầu đầu ra theo yêu cầu của các bộ phận/ chuỗi nhà hàng / đơn hàng, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch và thẩm duyệt các điều chỉnh nếu có.
- Cung cấp các báo cáo thống kê sản xuất, thống kê chi phí đã phân tích cho bộ phận liên quan và cho Ban Giám Đốc trong hoạt động cân đối và đáp ứng tối đa các nguồn lực.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát kế hoạch theo ngày, tuần, tháng… để có các hành động điều chỉnh, hỗ trợ, cảnh báo và thúc đẩy kịp thời nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất được duy trì một cách có hiệu quả.
- Tổ chức quản lý việc tồn kho Min-Max nguyên vật liệu, cân đối về mặt số lượng, giá trị và mức độ đồng bộ.
- Xây dựng/điều chỉnh/hoàn thiện các biểu mẫu, phương pháp lập kế hoạch, thống kê, kiểm soát số liệu, theo dõi thực hiện kế hoạch và hướng dẫn giám sát các bộ phận/ nhân sự liên quan để thực hiện đúng nhằm mục đích thống nhất phương pháp làm việc, thống nhất biểu mẫu để có số liệu chính xác, tiết kiệm thời gian.
- Phối hợp với phòng tài chính, kế toán thực hiện giám sát thường xuyên công tác thực hiện kế hoạch sản xuất.
- Hướng dẫn và yêu cầu bộ phận kho trong công tác quản trị hàng tồn kho, xử lý hàng tồn kho
- Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo trong xây dựng/ điều chỉnh các kế hoạch sản xuất
3. Phát triển nhân sự:
- Tuyển dụng, tham gia tuyển dụng nhân sự cho bộ phận nhằm tìm được ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc;
- Đào tạo, kèm cặp, hướng dẫn nhân viên để nhân viên có đủ kỹ năng, chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc và phát triển nghề nghiệp;
- Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong phòng để đưa ra đề xuất phù hợp nhằm phát triển nhân viên, đề xuất chính sách đãi ngộ và đào tạo phù hợp.

Job Requirement

1. Kiến thức và học vấn:
- Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế
- Có năng lực và uy tín tổ chức lãnh đạo và điều hành.
- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
- Trung thực, cẩn thận, khách quan, nhạy bén, có tư duy phản biện, có trách nhiệm cao trong công việc
2. Yêu cầu kinh nghiệm và các yêu cầu khác
Kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí quản lý kế hoạch sản xuất (ưu tiên người đã từng làm trong ngành F&B)
- Có chuyên môn sâu rộng về hoạch định kế hoạch, phân tích kế hoạch, sắp xếp kế hoạch.
- Khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm tốt
- Kỹ năng phân tích vấn đề và đưa ra quyết định tốt.
- Tiếng Anh giao tiếp.
- Thành thạo vi tính văn phòng (Ms. Winword, Excel, Email, Internet…)
Các yêu cầu khác:
- Có thể làm việc ngoài giờ khi có nhu cầu công việc phát sinh hoặc đi công tác xa.
- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực và cường độ công việc cao.

https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.