Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng Phòng Tài Chinh - Làm việc tại Hà Nội

 • Ha Noi (Cau Giay District)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • 40,000,000 - 60,000,000 VND
 • Accounting / Auditing / Tax, Restaurant / Hotel, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

A. Quản lý phân tích tài chính & kế hoạch kinh doanh:

 • Điều phối công tác xây dựng KHKD và ngân sách năm; xây dựng chỉ tiêu KD tháng/quý để hỗ trợ cho BGĐ
 • Cung cấp cho BGĐ và HĐQT các phân tích, so sánh, đánh giá KQKD định kỳ
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả các mảng hoạt động kinh doanh cho BGĐ và HĐQT
 • Thẩm định và tư vấn cho BGĐ và HĐQT về hiệu quả và rủi ro của các dự án đầu tư (các concept mới, điều chỉnh concept, NH mới)
 • Xây dựng các phương án kinh doanh phục vụ việc huy động vốn, cấp hạn mức tín dụng và báo cáo theo yêu cầu của ngân hàng

B. Quản lý hệ thống kiểm soát tài chính

 • Xây dựng quy trình, quy chế để kiểm soát tài sản và tài chính của công ty
 • Kiểm soát hoạt động mua sắm và chi phí hoạt động, đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ, kiểm soát ngân sách
 • Kiểm soát việc sử dụng, tiêu hao và hiệu quả đối với nguyên vật liệu, tài sản CCDC, nhân lực

C. Phân tích tài chính và kinh doanh

 • Rà soát và tổng hợp các báo cáo phân tích, so sánh, đánh giá KQKD định kỳ cho BGĐ và HĐQT để thấy hiện trạng và xu hướng chính của tình hình kinh doanh
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả các mảng hoạt động kinh doanh, phát hiện và điều tra các biến động bất thường của hoạt động kinh doanh để yêu cầu/đề xuất biện pháp cải thiện

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính, Ngân Hàng. 
 • Có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm trong mảng tài chính. 
 • Có bằng ACCA, CPA là một lợi thế. 
 • Thời gian làm việc: từ T2-T6.
 • Địa điểm làm việc: Tầng 3-tòa nhà Green Park, số 33 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
https://www.facebook.com/redsuntuyendung/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.